Villkor

Privacy och användarvillkor

Användarvillkor för konsumenter

1. BESKRIVNING, SYFTE, PARTER

Dessa användarvillkor (fortsättningsvis «användarvillkoren») gäller för tjänsten Hussmart som levereras av Marketplace AS (fortsättningsvis «företaget») till dig. Hussmart är en tjänst som hjälper byggherrar att hitta hantverkare till bygg-och renoveringsarbeten. När du registrerar ditt projekt accepterar du de gällande användarvillkoren för Hussmart.se.

Vid väsentliga ändringar av användarvillkoren får du ett meddelande om detta till den e-postadress som du har registrerat 30 dagar innan de nya användarvillkoren börjar gälla.

2. ANVÄNDNING AV HUSSMART

2.1. ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR

Företaget utvecklar löpande tjänsten med nya funktioner och möjligheter, men företaget har även full rätt att ta bort eller ändra existerande funktioner.

Du får inte lova att sälja vidare hela eller delar av tjänsten till obehöriga eller tredje part och du får heller inte lov att använda tjänsten i kommersiellt syfte.

Alla bilder, text och annan information som du lägger in på Hussmart.se ger du företaget, och tredje parter som är godkända av företaget, rätt att använda i ursprunglig eller bearbetad form i anknytning till Hussmarts verksamhet, inklusive att använda dessa i externa tjänster till exempel vid integrering av Hussmart i andra system och tjänster eller för att marknadsföra Hussmart. Du är ansvarig för att det material som du lägger ut på Hussmart inte strider mot upphovsrättslagen eller andra lagstadgade rättigheter som omfattar en tredje part.

Om du använder Hussmart på ett sätt som strider mot användarvillkoren eller om du använder eller missbrukar tjänsten på ett sätt som skadar företaget, hantverkare eller andra användare av Hussmart, kan företaget utkräva ersättning för skadestånd.

2.2. VÄGLEDNING FRÅN HUSSMART

Om du önskar hjälp från Hussmart gällande tjänsten och dess funktion står det dig fritt att kontakta Hussmart via valfri kommunikationskanal under uppgivna öppettider.

2.3. BEGÄRAN OM ANBUD FÖR ETT ARBETE

Begäran om anbud ställs till Hussmart som därefter förmedlar anbudet vidare till tjänsteleverantörer som ingår i nätverket.

2.4. OFFERT FÖR ARBETET

Leverantören lämnar en offert på arbetet direkt till dig som konsument. Hussmart är inte involverat i utarbetandet av anbudet och företaget är heller inte ansvarigt för innehållet. Det står dig helt fritt att antingen acceptera eller avslå offerten från hantverkaren.

2.5. ACCEPTERA OFFERT FÖR ARBETET

Genom att acceptera hantverkarens anbud på arbetet ingår du ett bindande avtal med leverantören. Företaget är inte part i avtalet mellan dig som konsument och hantverkaren.

2.6. BETALNING FÖR ARBETET

Förbehåll och villkor gällande betalning för arbetet framgår på den offert som du får från hantverkaren.

2.7. HANTVERKARENS BETALNING

När projektet är färdigställt betalar hantverkaren en avgift till Hussmart. Avgiften räknas fram som en del av projektets värde.

2.8. ÅTERKOPPLING PÅ GEOMFÖRT ARBETE

När ett projekt är slutfört ber Hussmart konsumenten om en utvärdering av det arbete som är utfört. Detta görs för att säkerställa kvaliteten hos de hantverkare som ingår i nätverket på Hussmart.se. Hussmart har full rättighet att publicera omdömena med konsumentens fullständiga namn och information om arbetet som omdömet gäller.

3. ANSVAR

Företaget är inte en del av avtalen som ingås mellan användaren av tjänsten och leverantören av hantverkstjänsten. Avtalen som rör konsumenten och leverantören ingår parterna på eget ansvar av användaren och användaren har ett egenansvar att avgöra om leverantören/leverantörerna är lämpade för det aktuella arbetet. Du kan inte framföra krav på företaget gällande brister eller fel på utfört arbete.

Företaget har som mål att information från och om förteget samt information gällande våra tjänster ska vara korrekt och användbar. Företaget kan dock inte ta på sig något ansvar för eventuella konsekvenser sådan information och sådana råd kan få för dig som konsument. Du skall därför på egen hand alltid noggrant utvärdera och överväga informationen som du får, och eventuellt anlita en fackkunnig för att göra en grundlig värdering om du anser att det behövs.

Företaget är inte ansvarigt för tekniska fel eller andra oförutsedda händelser som gör att tjänsten blir långsammare eller inte går att använda, till exempel nedladdningstiden på servern, tekniska fel på hemsidan eller andra liknande händelser.

4. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Som ett led i företagets åligganden enligt villkoren kommer företaget att hantera personliga uppgifter om dig. Företaget ska alltid förhålla sig till de relevanta bestämmelser gällande personuppgifter och personlig integritet som finns angivna i personuppgiftslagen. Företaget ska alltid upprätthålla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att användarens personliga uppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande krav på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet som finns beskrivet i personuppgiftslagen.

Du samtycker till att ta emot e-postmeddelanden som är relaterade till det uppdrag som registreras på Hussmart. Du samtycker även till att ta emot elektroniska nyhetsbrev från Hussmart. E-post och nyhetsbrev från Hussmart kan även innehålla information och marknadsföring från våra samarbetspartners. Du kan själv anmäla dig till nyhetsbrevet

Du samtycker till att företaget kan vara juridiskt skyldigt att fortsätta lagra uppgifter om din efter att arbetet med uppdraget är avslutat.

6. ÖVERFÖRING AV ANVÄNDARINFORMATION

Företaget har rätt att överföra användarinformation till en annan verksamhet som övertar hela eller delar av Hussmart. Det gäller även om företaget ändrar tjänstens namn. Företaget har också rätt att överföra användarinformation till en annan verksamhet som ingår i samma koncern som Hussmart.

‍Privacy Policy / Integritetspolicy

1. OM INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy anger hur vi samlar och in använder information om de som använder tjänsten och hur vi skyddar användarnas personuppgifter.

2. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är uppgifter och värderingar som kan knytas till en enskild identifierbar person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Hantering av personuppgifter är någon form av användning av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning, eller en kombination av olika användningssätt. All hantering av personuppgifter finns reglerat i personuppgiftslagen. Datainspektionen ser till att lagen efterlevs och kontrollerar att den personliga integriteten inte inskränks eller kränks vid hantering av personuppgifter

3. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Information som du själv lämnar till oss: När du registrerar dig som användare hos oss får du uppge en del data som vi lagrar, inklusive namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa upplysningar lagrar vi i vår databas för att förse dig med eller säkra leveransen av den tjänst som du har bett om; för att förbättra vår tjänst samt för att förebygga bedrägeri och tvister. Likaledes lagrar vi uppgifter när du kontaktar oss genom att skicka e-post, ringa någon av våra projektledare eller kommunicera med oss på något annat sätt. Data som lagras är till exempel e-postadress, telefonnummer, namn och adress. Vidare lagrar vi information om din bostad och om de projekt som du får utförda genom att använda vår tjänst. Vi lagrar denna information för att kunna upprätthålla en bra kundservice över tid och informationen kan inkludera uppgifter om tidigare utförda projekt med tillhörande projektdokumentation, bostadsannonser eller uppgifter om tidigare övertagande av egendomen. Vi lagrar även data som består av användarnas frågor och tankar gällande olika projekt och vår tjänst i syfte att förbättra och utveckla de olika tjänsterna. I tillägg kan vi även lagra upplysningar om dig som kund som är offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Upplysningar som smalas in i och med användning av tjänsten: När du använder våra tjänster samlar vi in information om din aktivitet; vilka av våra tjänster och webbsidor du besöker och hur du använder dem. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling: Via serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och kopplingen till våra tjänster, inklusive operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, webbkakor (cookies) och unika identifieringsfiler. Denna information används vanligtvis till anonym och aggregerande statistik, men vi kan även koppla den till ditt användarkonto. Informationen gör bland annat att vi kan anpassa visningen av våra tjänster till den enhet du använder samt analysera på vilka olika sätt användarna nyttjar våra tjänster.

Information om användning av tjänsterna: När du kontaktar våra projektansvariga, lägger in en förfrågan om genomförande av ett projekt eller använder våra tjänster i övrigt, registreras vissa delar av denna aktivitet i automatiskt i våra loggar. Informationen använder vi bland annat till att förbättra våra tjänster, begränsa och motverka missbruk av tjänsterna och för att erbjuda dig ett innehåll som är anpassat efter ditt användarmönster.

Information om position: Vi vill även kunna beräkna en geografisk position utifrån den IP-adress från enheten som du använder när du nyttjar någon av våra tjänster, och om du använder våra appar kan vi även lagra mer exakt positionsdata. Informationen används för att exempelvis visa dig innehåll som är relevant för dig där du befinner dig och för att sammanställa statistik.

Webbkakor (cookies) och annat innehåll som lagras lokalt: När du besöker våra tjänster använder vi lite olika teknologi för att identifiera och känna igen dig som användare. Vi använder till exempel webbkakor (cookies) för att du ska slippa logga in varje gång du besöker Hussmarts webbsidor. Den kan även hända att vi lagrar anonym identifiering lokalt på din enhet, till exempel på de enheter där vi inte kan använda webbkakor.

Information från andra källor: Ibland kan vi får information från andra källor till exempel kunder, mätverktyg och andra tredjeparter om hjälper oss eller dem med att förstå användaraktivitet, dina preferenser eller att generellt förbättra de tjänster som vi erbjuder, till exempel Google Analytics, Heap Analytics eller liknande analysverktyg. Information från dessa källor kan även omfatta data som registrerades av dessa innan du registrerade dig som användare av våra tjänster.

4. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hussmart hanterar dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig, för att kunna förbättra och vidareutveckla anknutna tjänster, inklusive att anpassa tjänsterna efter användarnas estimerade önskemål, och för att informera dig om nya funktioner. Vi hanterar även personuppgifter för att kunna ge dig erbjudande och rekommendationer anpassade efter ditt användarmönster, för att analysera och förstå trender på marknaden samt för att försöka förutspå framtida effekter.

Förstå trender på marknaden: Syftet med detta är bland annat att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla vår hemsida samt förbättra vårt produktutbud och våra tjänster. Sådana analyser kan utföras av Hussmart själva eller genom att Hussmart gör ett utdrag av uppgifter som sedan en annan organisation analyserar. I de fall vi gör ett utdrag av uppgifter och lämnar dessa vidare till andra aktörer för en analys, kommer detta att ske i enlighet med gällande datalagstiftning och dess krav gällande konfidentialitet, det vill säga att uppgifterna inte används för andra syften och att all data raderas när analysen är klar.

Förbättra användarupplevelsen: Vi använder det insamlade dataunderlaget till att utveckla mer användarvänliga tjänster. Vi vill till exempel kunna följa om användaren nyttjar en bestämd webbläsare eller om det är problem med att ladda vår sajt vid användning av mobiltelefon; allt för att kunna förbättra vårt gränssnitt. Uppgifterna som hanteras för detta ändamål är vanligtvis aggregerade och anonymiserade, men vi har även möjlighet att använda denna typ av upplysningar för att erbjuda användarstöd till den enskilde användaren vid tekniska problem och liknande.

Personligt anpassad marknadsföring, rekommendationer och tjänster: Vi vill bistå dig med rekommendationer och tjänster som är baserade på och anpassade efter ditt användarbeteende, din bostad och dina behov. Det kan dels handla om rekommendationer om andra tjänster baserat på din aktivitet på Hussmart.se, och dels kan vi rekommendera produkter och tjänster baserat på vad andra konsumenter med ett användarmönster liknande ditt har köpt.

Vi kan skicka information om produkter och tjänster till dig via e-post eller andra typer av informationskanaler. All marknadsföring som vi skickar ut på detta sätt följer marknadsföringslagen och det står dig fritt avregistrera dig när du så önskar. Då och då genomför vi även enkätundersökningar utformade av oss själva eller våra samarbetspartners. Målgruppen för dessa undersökningar kan vara baserad på personuppgifter; vi kan exempelvis rikta en undersökning mot personer som har lagt in ett arbete gällande att bygga ett nytt hus.

5. DELNING AV INFORMATION

Upplysningar om din användning av våra tjänster kan komma att delas med våra samarbetspartners för att användas till samma ändamål som de samlades in för. Så långt det är praktiskt möjligt kommer informationen att anonymiseras innan den delas vidare, men i enskilda fall är det nödvändigt att mottagaren får uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Om det finns misstanke om att det har begåtts ett lagbrott i samband med användandet av Hussmarts tjänster kommer nödvändig information att lämnas ut på begäran av offentliga myndigheter. Vi kan även lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra ytterligare bedrägeri eller i det fall efterfrågad information är nödvändig för att klara ut konkreta tvister.

Hussmart kommer inte att dela, förmedla, sälja vidare eller på något annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver det som framgår av denna integritetspolicy såvida vi inte blir kommenderade att göra det till följd av en rättssak eller du har givit ditt samtycke till att vi gör det. Detta är dock inget hinder för att vi kan använda oss av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som hanterar personuppgifterna för vår räkning i förhållande till dataskyddsförordningen § 15, ref. GDPR Art. 28 nr. 7.

6. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras inte längre än den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet med insamlingen. Du kan när som helst be oss att radera uppgifter som är knutna till dig som användare förutom de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera den tjänst som du vill ha tillgång till även fortsättningsvis eller i de fall då det är lagstadgat att spara personuppgifterna en viss tid. Du kan använda e-postadressen kontakt@hussmart.se om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

7. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Utöver rätten att kunna begära att personuppgifterna raderas har användaren även följande rättigheter:

Rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter (GDPR Art. 16)

Rätt att kräva begränsad användning av personuppgifter (GDPR Art. 18)

Rätt att kräva insyn i de personuppgifter som Hussmart har om användarna (GDPR Art. 15)

Rätt att dra tillbaka samtycket gällande Hussmarts rätt att hantera användarens personuppgifter i den utsträckning sådan information har samtycke som grund för behandling och inte ett avtal (GDPR Art. 7)

Rätt att anmäla hanteringen till Datainspektionen för utredning (GDPR Art. 77)

8. ANVÄNDNING AV ANALYSVERKTYG, WEBBKAKOR (COOKIES) OCH TEKNOLOGI

Hussmart arbetar kontinuerligt med användarvänligheten på portalen och de underliggande webbsidorna, varför vi samlar in olika typer av information från våra användare, så att vi alltid kan erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Exempel på sådan information är de sidor som besöks, vilken tid på dygnet besöket skedde och vilken webbläsare som användes. Vi använder även olika former av teknologi för att identifiera dig som användare och för att analysera data om våra användare. Teknologi används dels för att den är nödvändig för att de olika tjänsterna ska fungera och dels för att det ska vara lättare för dig att nyttja tjänsten samt för att vi ska kunna göra analyser som ger oss underlag för att utveckla tjänsten i linje med våra användares behov. Genom att använda våra tjänsten samtycker du till att vi kan använda denna teknologi, om du inte väljer att inaktivera teknologin och verktygen på egen hand.

En webbkaka (cookie) är en liten textfil som på olika sätt hjälper oss att göra ditt besök på vår portal och hemsida mer meningsfullt och positivt för dig. Webbkakor kan bland annat göra att du slipper att logga in varje gång du besöker vår hemsida. Webbkakor gör det även möjligt att anpassa en webbsida eller en annons så den bättre motsvarar dina intressen och preferenser. Om du inte vill ge ditt samtycke till lagring av webbkakor på din dator, surfplatta eller mobiltelefon, måste du stänga av funktionen i din webbläsare. Observera att detta kommer innebära att du förlorar olika funktioner i våra tjänster och det är inte heller säkert att de fungerar som förväntat.

Hussmart.se kan i enstaka fall även använda tredjepartstjänster som gör detaljerade analyser av våra användares användarmönster, statistik, användarupplevelse, administrera tillgänglighet etcetera. De tredjepartstjänster som vi i dagsläget använder inkluderar bland annat Google Analytics (ett verktyg som samlar in anonym besöksstatistik) och Facebook Custom Audiences (ett system för att skapa målgrupper baserade på användarens aktivitet på webbsidorna tillhörande Hussmart.se).